Jídelníček
Jídelníček není pro tento týden dostupný.


Kontakt
Telefon: 734 820 918


Provozní řád školní jídelny
Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem mateřské školy dle vyhlášky 107/2005 a závodní stravování zaměstnanců MŠ dle vyhlášky 84/2005.


Výdej stravy
7:30 - 16:30pitný režim-je zajištěn po celý den, konvice s čajem jsou umístěny ve třídách
9:00dopolední svačina
12:05oběd
14:30odpolední svačina


Ceny stravného
věková kategorie 3 – 6 let2x svačina + oběd37,-Kč
věková kategorie 7 - 10 let2x svačina + oběd39,-Kč


Placení stravného
Rodiče jsou povinni uhradit stravné předem, nejpozději do 15.dne v měsíci, a to buď složenkou nebo bankovním převodem na účet MŠ. Řádně odhlášená strava se odečítá při platbě na další měsíc. Veškerou agendu a informace týkající se stravného vede a vyřizuje vedoucí školní jídelny.


Odhlašování a přihlašování stravy
  • Den předem do 12:00 hodin, v pondělí do 8:00 hodin telefonicky na tel.č. 734 820 918 nebo písemně do sešitů v šatnách
  • Pokud dítě odchází po obědě domů, zapíší tuto informaci rodiče do sešitu v šatně.
  • V případě nemoci je možno odebrat stravu do vlastních nádob-jídlonosičů pouze 1.den nepřítomnosti a to v době od 11:50 do 12:00 hodin.
  • ŠJ zodpovídá za teplotu stravy jen v době výdeje, pokrmy vyrobené v ŠJ jsou určeny k okamžité spotřebě – max. do 4 hod. od dokončení tepelné úpravy. Za kvalitu a teplotu stravy odnášené v jídlonosičích ŠJ nezodpovídá.
  • Připomínky, námitky a dotazy ohledně stravného vyřizuje vedoucí školní jídelny Pálková Kateřina v době od 13:00 do 16:00 hod.Číslo účtu je stejné pro stravování i školného
  • Č.ú.: 27-7495360287/0100
  • K.symbol: 0308