O nás:

Personál:
ŘeditelkaMgr. Zuzana Berková
Zástupkyně ředitelkyRenata Suchyňová
UčitelkaMarcela Matoušková
UčitelkaBc. Daniela Exnerová, Dis
UčitelkaAlena Čapková
UčitelkaAdriana Besedová
Školnice/TopičJana Langaufová
UklizečkaHana Crháková
Vedoucí kuchyněMonika Adamcová
KuchařkaNikola Besedová
Pomocná kuchařkaPavla Ševčíková


O školce:
MŠ Kohoutova 6 zahájila provoz v roce 1983. V současné době je MŠ trojtřídní a jejím zřizovatelem je MČ Brno – sever. Kapacita mateřské školy je 75 dětí, které jsou rozděleny do třech věkově smíšených tříd Květinek, Motýlků a Sluníček.

MŠ se nachází v krásném a čistém prostředí v městské části Brno Černá pole. Je obklopena prostornou zahradou, která nabízí dětem možnost rozvíjení pohybových aktivit. Na zahradě MŠ najdete kromě dvou chráněných pískovišť také prolézačky, domeček, houpačku a v letních slunečných dnech můžeme využívat k osvěžení dětí mlhoviště. Na zahradě máme zároveň k dispozici posezení u ohně. Klidné prostředí, ve kterém se MŠ nachází láká k nejrůznějším vycházkám, které umožňují dětem poznávat a pozorovat okolí jejich domovů.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Kvalifikovaní předškolní pedagogové, kteří využívají trendů v oblasti předškolní výchovy plánují svou pedagogickou činnost podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Formy vzdělávání mají charakter individuálních nebo skupinových her, zajímavých vzdělávacích, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činností pro děti. Toto učení vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat, je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Pro děti zajišťujeme také předplavecký výcvik a kroužky keramiky, angličtiny a aerobiku pod odborným vedením kvalifikovaných lektorů.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Snažme se vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí, kam se bude Vaše dítě vždy s radostí vracet.