Spolek

Název: Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno z.s.
Sídlo: Kohoutova 1513/6, 613 00 Brno
IČ: 22826432

č.ú.: 2000541463/2010
Email: sdruzenikohoutova@email.cz
Mobil: +420 723 027 740 (předseda výboru rodičů)


Roční příspěvek pro školní rok 2016/17 na jedno dítě je 1500 Kč splatný do konce 11/2016.
Příspěvek zasílejte na účet převodem nebo složenkou (kopii složenky zašlete na náš email).
Variabilní symbol: DDMMRR (datum narození dítěte)
Specifický symbol: 20162017 (školní rok)
Zpráva pro příjemce: příspěvek za školní rok 2016/2017


Členové výboru rodičů (dítě ve třídě, funkce, náplň činnosti):
  • předseda: Tomáš Žabka (třída Motýlků)
  • člen: Miloslav Vlček (třída Sluníček)
  • člen: Jan Svojanovský (třída Květinek - pokladník)


Členové kontrolní komise (dítě ve třídě):
  • předseda: Monika Soukupová (třída Květinek)
  • člen: Kateřina Sodomková (třída Sluníček)
  • člen: Veronika Schnattingerová (třída Motýlků)


Další informace: