Třída květinky
Provozní doba denně od 6,30 do 16,30
Zaměření výchovné práce:
 • adaptace nově přijatých dětí, spolupráce s rodiči při zvolení vhodné adaptace
 • využívání prožitkového učení při zařazování didakticky cílených činností
 • rozvoj sebeobslužných činností – kladení základních návyků, podporování snahy po samostatnosti u mladších dětí
 • individuální rozvoj dětí s odloženou školní docházkou
Režim dne:
06:30-08:00scházení dětí, ranní hry
08:00-09:40ranní hry, didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
09:00-09:30hygiena, průběžná svačina
09:40-10:00hygiena, příprava na pobyt venku
10:00-12:00pobyt venku (v zimě, dle aktuálního počasí)
12:00-12:45převlékání, hygiena, oběd
12:45-13:45hygiena, volný odpolední odpočinek
13:45-14:30stlaní lůžkovin, převlékání, hry dle zájmu dětí, grafomotorická cvičení
14:30-15:00hygiena, průběžná svačina
15:00-16:30hry a činnosti dle volby dětí, dle zájmu, cílené didaktické činnosti
Třída motýlci
Provozní doba denně od 7,00 do 15,30
Zaměření výchovné práce:
 • adaptace nově přijatých dětí, začlenění do kolektivu
 • využívání prožitkového učení při zařazování didakticky cílených činností
 • rozvoj sebeobslužných činností – kladení základních návyků, podporování snahy po samostatnosti u mladších dětí
 • individuální rozvoj dětí s odloženou školní docházkou
Režim dne:
07:00-08:00scházení dětí, ranní hry
08:00-10:00ranní hry, didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
09:10-09:40hygiena, průběžná svačina
09:55-12:10hygiena, příprava a pobyt venku (v zimě, dle aktuálního počasí)
12:10-12:55převlékání, hygiena, oběd
12:55-13:55hygiena, volný odpolední odpočinek
13:55-14:30stlaní lůžkovin, převlékání, hry dle zájmu dětí, grafomotorická cvičení
14:30-15:00hygiena, průběžná svačina
15:00-15:30hry a činnosti dle volby dětí, dle zájmu cílené didaktické činnosti
Třída sluníčka
Provozní doba denně od 7,30 do 16,00
Zaměření výchovné práce:
 • adaptace nově přijatých dětí
 • rozvoj sebeobslužných činností – kladení základních návyků, podporování snahy po samostatnosti u mladších dětí
 • vytváření pravidel pro společné soužití dětí ve třídě
 • využívání prožitkového učení při zařazování didakticky cílených činností
Režim dne:
07:30-08:00scházení dětí, ranní hry
08:00-09:40ranní hry, didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
09:00-09:30hygiena, průběžná svačina
09:40-10:00hygiena, příprava na pobyt venku
10:00-12:00pobyt venku (v zimě, dle aktuálního počasí)
12:00-12:45převlékání, hygiena, oběd
12:45-13:45hygiena, volný odpolední odpočinek
13:45-14:30stlaní lůžkovin, převlékání, hry dle zájmu dětí, grafomotorická cvičení
14:30-15:00hygiena, průběžná svačina
15:00-16:00hry a činnosti dle volby dětí, dle zájmu, cílené didaktické činnosti