Nástěnka mateřské školky

01
ZÁŘ
První školní den, třídní schůzky
První školní den, třídní schůzky
1.9.2020
Vážení rodiče, 1. 9. 2020 nás čeká zahájení nového školního roku.
Rozdělení dětí do tříd nalezenete na vstupních dveřích. Po vstupu se děti přezouvají do papuček - papučky musí být obuté i přes patu - vhodné jsou klasické papučky, ortopedické sandálky, barefooty - nelze mít crocsy nebo pantofle. V šatně vám paní učitelka přidělí značku, kde si mohou děti ponechat svoje věci, poté již předáváte děti do třídy osobně paní učitelce.
Vzhledem k současné Covid situaci nedoporučujeme rodičům, zůstávat delší dobu v MŠ - pouze v případných větších adaptačních problémech po domluvě s paní učitelkou.
Roušky nejsou v MŠ nutné zatím ani pro rodiče v šatně - v případě akcí sledujte pokyny učitelek.
Prosíme, nedávejte dětem do MŠ žádné hračky - kvůli častější desinfekci hraček. 
Děti přichází do MŠ od 6:30 do 8:30 - dodržujte prosím dobu příchodu, pozdější příchod již narušuje režim a práci s dětmi.
Do 7:30 se děti schází ve třídě Sluníček od 7:30 již ve svých třídách.
Stejně odpoledne od 15:30 děti budou již ve třídě Sluníček
Dětem do školky dejte oblečení na převlečení na ven a dostatek oblečení v případě nehody. Vše jim podepište.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 2. 9. 2020 v 16:30
Nejdříve se sejdeme společně ve třídě Motýlků (nebo v případě pěkného počasí na terase MŠ, kde proběhne společná část třídních schůzek společné informace od vedení školy, školní jídelny a spolku rodičů a dále pak dle Vašich tříd proběhnou schůzky v kmenových třídách s Vašemi třídními učitelkami, která Vás seznámí s provozem školy.
 
29
ČRV
Úřední hodiny během letních prázdnin
Úřední hodiny během letních prázdnin
29.6.2020
Dobrý den, úřední hodiny během letních prázdnin budou:
  • 8. 7. 2020 - 9:00 - 12.00
  • 19.8.2020 - 9:00 - 12:00
  • 26.8.2020 - 9:00 - 12:00
23
ČRV
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz
23.6.2020
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2018 činí 338,- Kč za červenec a srpen 2020

Tuto částku hradí všechny děti přihlášené do MŠ, i když nebudou využívat prázdninový provoz.
Školné nehradí děti, které ukončily docházku do MŠ k 30. 6. 2020, od 1. 9. nastupují do ZŠ nebo budou mít odklad školní docházky.


 
23
ČRV
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/21
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/21
23.6.2020
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2019 činí 580,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2020.
 
31
KVĚ
Manuál při výskytu příznaku onemocnění
Manuál při výskytu příznaku onemocnění
31.5.2020
Vážení rodiče, protože se díky počasí mohou vyskytnout příznaky respiračních onemocnění, které by jsme během "normálních " časů neřešili, ale nyní si je nedovolíme neřešit - sepsali jsme manuál k výskytu příznaku onemocnění.

 Pokud má dítě příznaky virového respiračního onemocnění: zvýšenou teplotu od 37,0, dále např.  kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. zůstává doma a kontaktujte lékaře, jak dále pokračovat.

- Dle čestného prohlášení by dítě při příchodu do MŠ nemělo vykazovat tyto příznaky v posledních dvou týdnech před nástupem - proto je nutné, aby dítě zůstalo 2 týdny  od výskytu příznaků doma. Po této době při znovu nástupu do MŠ přinesete podepsané čestné prohlášení.

Dále bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při vyzvedávání dětí po obědě, pokud jsou v šatně více než 2 rodiče, paní učitelky Vás do ní nepustí, v rámci zachování bezpečných 2m zón. Do šatny budete vpuštěni, až předchozí rodič odejde.

Velmi Vám děkuji za spolupráci.
20
KVĚ
Logopedie
Logopedie
20.5.2020
Vážení rodiče, bohužel z hygienických důvodů není možné zajistit logopedii v MŠ, paní logopedka nabízí online výuku - na podrobných informací se prosím domluvte přímo s ní. 
14
KVĚ
Znovuotevření školky 25. 5. 2020
Znovuotevření školky 25. 5. 2020
14.5.2020
Vážení rodiče, včera rada městské části schválila znovuotevření mateřských škol na Brně Severu a mohu Vám konečně napsat radostnou zprávu 25. 5. 2020 Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace znovu otevírá:-)
Chtěla bych Vás požádat o emailové potvrzení, zda využijete provozu do 30. 6. 2020 - toto potvrzení prosím do 18. 5. 2020 do 8:00 hod.

Přihlášení se ke stravě na Strava.cz u těch, kteří nastoupí - prosím přihlašte se individuálně

Pročtěte si prosím manuál ochrany zdraví, který budeme na MŠ Kohoutova dodržovat. Provoz Mš není omezen v délce provozu ani počtu dětí.
Všichni, kdo nastoupí musí donést čestné prohlášení - bude k dispozici i k vyplnění v šatně či Vám ho předá paní učitelka.
U vchodu do MŠ i v šatnách je pro Vás k dispozici dezinfekce.
Prázdninový provoz - byl prodloužen o týden v době 7. -10. 7. 2020 - pokud budete chtít využít nahlašte, prosím paní učitelce ve třídě.
Předem Vám děkuji za spolupráci a dodržování pravidel
Více informací naleznete v emailu, který Vám byl odeslán
22
DUB
Znovuotevření školky - dotazník
Znovuotevření školky - dotazník
22.4.2020
Vážení rodiče, ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který má zjistit zájem o znovu otevření Mateřské školy. Dotazník naleznete zde.
Data jsou anonymní  a budou sloužit jako podklady pro zřizovatele. 

Jaká je nyní situace: Do konce dubna 2020 přislíbilo MŠMT vydat manuál na epidemiologická a hygienická opatření, která budeme jako škola nutně muset plnit. Podle tohoto manuálu se budeme snažit, co nejdříve zajistit veškeré podmínky, abychom mohli otevřít školu. Nyní se připravujeme desinfekcí a úklidem školky, nákupem desinfekčních prostředků a přípravou tříd pro nástup dětí.
O otevření školy Vás budu neprodleně informovat.
08
DUB
Aktuální informace k zápisu do MŠ
Aktuální informace k zápisu do MŠ
8.4.2020
Vážení rodiče,
MŠMT vydalo nové opatření k zápisům do mateřské školy pro školní 2020/21.

Zápisy budou probíhat 4. a 5. května bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška - lze získat na www.zapisdoms.brno.cz
2.Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte + prostá kopie očkovacího průkazu (formulář k čestnému prohlášení je uložený v dokumentech)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
3.Prostá kopie rodného listu.

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit 4. nebo 5. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou - doporučeně - budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 5. 5. 2020,
4. osobní podání - do schránky na budově MŠ.

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 
06
DUB
Informace k zápisu do ZŠ nám. 28. října
Informace k zápisu do ZŠ nám. 28. října
6.4.2020
Vážení rodiče, zápisy do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:
Úterý 7. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Středa 8. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Úterý 14. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Středa 15. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Čtvrtek 16. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
S sebou přineste:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozsudek o svěření dítěte do péče (v případě změny zákonného zástupce)
rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (platí pro zápis do 1. třídy)
Do prvních tříd ZŠ přijímáme:
děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let
děti po odkladu školní docházky
Do přípravných tříd přijímáme:
přednostně děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2020/2021
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku
K přijetí do přípravné třídy je nutné doložit:
doporučení vzdělávání dítěte v přípravné třídě vydané poradenským pracovištěm (PPP, SPC), s vyřízením tohoto doporučení Vám během zápisu rádi pomůžeme
doklad o vyřízeném odkladu školní docházky ze ZŠ (neplatí pro děti pětileté)
zápis do přípravných tříd neprobíhá elektronicky, je nutné se dostavit v uvedené termíny do budovy školy

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního i přípravného ročníku bez osobní přítomnosti dětí.
Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.
Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .