Nástěnka mateřské školky

14
LED
Přijímací řízení letní provoz 2021
Přijímací řízení letní provoz 2021
14.1.2021

Vážení rodiče,
sběr přihlášek na letní provoz do MŠ Kohoutova, proběhne 2. - 4. 3. 2021 - 8:00 - 13:00

Rozpis provozu jednotlivých mateřských školek na Brně severu naleznete zde.

Přihlášky na letní provoz jsou ke stažení v sekci dokumenty.

K přijetí do MŠ Kohoutova je třeba donést vyplněnou přihlášku, kopii evidenčního listu z  vaší kmenové MŠ včetně potvrzení od lékaře.

Kritéria přijetí na letní provoz MŠ:

1. Děti navštěvující MŠ Kohoutova 6
 
2. Děti navštěvují MŠ zřizovanou městskou částí Brno-sever

3. Ostatní děti navštěvující MŠ, dle pořadí přinesené přihlášky
 
04
PRO
Vánoční rozsvěcení stromečku na Nám. SNP
Vánoční rozsvěcení stromečku na Nám. SNP
4.12.2020
Vážení rodiče, záznam z rozsvěcení stromečku nalezenete zde: https://www.youtube.com/watch?v=E6jSLkaXBL0
26
ŘÍJ
Nápady k domácí škole
Nápady k domácí škole
26.10.2020
Vážení rodiče, paní učitelky pro Vás nachystaly pár nápadů k domácí škole. Najdete je zde, zde nebo v sekci Dokumenty. Přeji Vám klidné prožití následujících dnů.
23
ŘÍJ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
23.10.2020
Vážení rodiče,

vzhledem k nastále situaci, jsem bohužel z provozně personálních důvodů musela přistoupit k uzavření Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace v době 26. 10 - 2. 11. 2020.
Podrobné informace Vám byly zaslány na email.
14
ŘÍJ
Poděkování
Poděkování
14.10.2020
Děkujeme webovému portálu Proalergiky.cz za zapůjčení 2 čističek vzduchu Winix pro prevenci respiračních onemocnění.
01
ZÁŘ
První školní den, třídní schůzky
První školní den, třídní schůzky
1.9.2020
Vážení rodiče, 1. 9. 2020 nás čeká zahájení nového školního roku.
Rozdělení dětí do tříd nalezenete na vstupních dveřích. Po vstupu se děti přezouvají do papuček - papučky musí být obuté i přes patu - vhodné jsou klasické papučky, ortopedické sandálky, barefooty - nelze mít crocsy nebo pantofle. V šatně vám paní učitelka přidělí značku, kde si mohou děti ponechat svoje věci, poté již předáváte děti do třídy osobně paní učitelce.
Vzhledem k současné Covid situaci nedoporučujeme rodičům, zůstávat delší dobu v MŠ - pouze v případných větších adaptačních problémech po domluvě s paní učitelkou.
Roušky nejsou v MŠ nutné zatím ani pro rodiče v šatně - v případě akcí sledujte pokyny učitelek.
Prosíme, nedávejte dětem do MŠ žádné hračky - kvůli častější desinfekci hraček. 
Děti přichází do MŠ od 6:30 do 8:30 - dodržujte prosím dobu příchodu, pozdější příchod již narušuje režim a práci s dětmi.
Do 7:30 se děti schází ve třídě Sluníček od 7:30 již ve svých třídách.
Stejně odpoledne od 15:30 děti budou již ve třídě Sluníček
Dětem do školky dejte oblečení na převlečení na ven a dostatek oblečení v případě nehody. Vše jim podepište.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 2. 9. 2020 v 16:30
Nejdříve se sejdeme společně ve třídě Motýlků (nebo v případě pěkného počasí na terase MŠ, kde proběhne společná část třídních schůzek společné informace od vedení školy, školní jídelny a spolku rodičů a dále pak dle Vašich tříd proběhnou schůzky v kmenových třídách s Vašemi třídními učitelkami, která Vás seznámí s provozem školy.
 
29
ČRV
Úřední hodiny během letních prázdnin
Úřední hodiny během letních prázdnin
29.6.2020
Dobrý den, úřední hodiny během letních prázdnin budou:
  • 8. 7. 2020 - 9:00 - 12.00
  • 19.8.2020 - 9:00 - 12:00
  • 26.8.2020 - 9:00 - 12:00
23
ČRV
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz
23.6.2020
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2018 činí 338,- Kč za červenec a srpen 2020

Tuto částku hradí všechny děti přihlášené do MŠ, i když nebudou využívat prázdninový provoz.
Školné nehradí děti, které ukončily docházku do MŠ k 30. 6. 2020, od 1. 9. nastupují do ZŠ nebo budou mít odklad školní docházky.


 
23
ČRV
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/21
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/21
23.6.2020
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2019 činí 580,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2020.
 
31
KVĚ
Manuál při výskytu příznaku onemocnění
Manuál při výskytu příznaku onemocnění
31.5.2020
Vážení rodiče, protože se díky počasí mohou vyskytnout příznaky respiračních onemocnění, které by jsme během "normálních " časů neřešili, ale nyní si je nedovolíme neřešit - sepsali jsme manuál k výskytu příznaku onemocnění.

 Pokud má dítě příznaky virového respiračního onemocnění: zvýšenou teplotu od 37,0, dále např.  kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. zůstává doma a kontaktujte lékaře, jak dále pokračovat.

- Dle čestného prohlášení by dítě při příchodu do MŠ nemělo vykazovat tyto příznaky v posledních dvou týdnech před nástupem - proto je nutné, aby dítě zůstalo 2 týdny  od výskytu příznaků doma. Po této době při znovu nástupu do MŠ přinesete podepsané čestné prohlášení.

Dále bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při vyzvedávání dětí po obědě, pokud jsou v šatně více než 2 rodiče, paní učitelky Vás do ní nepustí, v rámci zachování bezpečných 2m zón. Do šatny budete vpuštěni, až předchozí rodič odejde.

Velmi Vám děkuji za spolupráci.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .