Nástěnka mateřské školky

11
ZÁŘ
Seznam dětí přijatých ke vzdělávání
Seznam dětí přijatých ke vzdělávání
11.9.2023
2023/Z9
2023/Z10
2023/Z11
2023/Z12
2023/Z13
2023/Z14
2023/Z15
2023/Z16
2023/Z17
2023/Z18
2023/Z19
2023/Z20
2023/Z21
2023/Z22
2023/Z23
2023/Z24
2023/Z25
2023/Z26
2023/Z27
2023/Z28
2023/Z29
2023/Z30
2023/Z31
2023/Z32
10
SRP
Mimořádný zápis do MŠ na školní rok 2023/24
Mimořádný zápis do MŠ na školní rok 2023/24
10.8.2023
Přihlášku k zápisu do MŠ získáte zde na tomto odkaze, případně lze využít přihlášku ze systému zapisdoms.brno.cz - kterou jste si vytiskli před řádným zápisem


K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška 
2.Potvrzení od lékaře o očkování dítěte.
3.Rodný list k nahlédnutí.
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte - občanský průkaz dítěte nebo matky, potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů (Husova 5)

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit pouze 6. 9. 2023 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. osobní podání -  ve středu 6. 9. 2023 od 7:30 - 16:00 na ZŠ Janouškova - boční budova u nafukovací tělocvičny.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/24


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

I. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí) 1)
Trvalý pobyt dítěte                                                                                                                                        Body
Místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ               1000 bodů
Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ                                                                               0 bodů

Věková skupina                                Body
Předškolák – šestiletý                         2120 bodů
Předškolák – pětiletý                          2080 bodů
čtyřletí                                                2040 bodů
tříletí                                                   2000 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ  2)                                                                                             Body
již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023)       10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku                                                 0 bodů

1) Pozn: Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto spádovém obvodu v dětském domově. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2023. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.
2) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2023.
 
II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí 2)

Věková skupina                                                                                    Body
Předškoláci – sedmiletí                                                                          2160 bodů
Předškoláci – šestiletí                                                                            2120 bodů
Předškoláci – pětiletí                                                                             2080 bodů
čtyřletí                                                                                                    2040 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2023                                    2000 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023            1000 bodů
dvouletí                                                                                                        0 bodů
jednoletí                                                                                                       nepřijímáni


Trvalý pobyt dítěte  3)                                                                                                                                     Body 
trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ                                                       750 bodů
trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ:                     500 bodů
trvalý pobyt na území města Brna                                                                                                                    250 bodů
trvalý pobyt mimo město Brno                                                                                                                             0 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ  4)                                                                                                             Body
již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023)                        10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku                                                                0 bodů

Den věku dítěte v roce narození                                                      Body
za každý den k 31. 8.                                                                       0.02 bodu
 
Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí:
2) Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2023, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 
3) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 
4) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2023.
 
29
ČRV
Školné na školní rok 2023/24
Školné na školní rok 2023/24
29.6.2023
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2022 činí 730,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2023.


 
03
DUB
Zápis do MŠ na školní rok 2023/24
Zápis do MŠ na školní rok 2023/24
3.4.2023
Vzhledem k plánované rekonstrukci se zápis do MŠ na školní rok 2023/24 v klasickém květnovém termínu nebude konat.  Mimořádný zápis se bude konat během podzimu 2023. Informace  k mimořádnému zápisu budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
09
ÚNO
Letní provoz 2023
Letní provoz 2023
9.2.2023
Vážení rodiče na tomto odkaze naleznete rozpis letního provozu mateřských škol Brna severu.
01
PRO
Zdražení stravy
Zdražení stravy
1.12.2022
Vážení rodiče, bohužel ke stálemu zdražování potravin jsme nuceni přistoupit ke zdražení stravy od 1. 12. 2022 - prosím seznamte ses novým ceníkem v organizačním řádu školní jídelny - ZDE
13
ČRV
Přijaté děti pro nový školní rok 2022/23
Přijaté děti pro nový školní rok 2022/23
13.6.2022
Seznam přijatých dětí od nového školního roku 2022/23 nalezenete na tomto odkaze.
13
ČRV
Školné červenec a srpen 2022
Školné červenec a srpen 2022
13.6.2022
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ PRO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2021 činí 312,- Kč za červenec a srpen 2022.


Tuto částku hradí všechny děti přihlášené do MŠ, i když nebudou využívat prázdninový provoz.
Školné nehradí děti, které ukončily docházku do MŠ k 30. 6. 2022, od 1. 9. nastupují do ZŠ nebo budou mít odklad školní docházky.


V Brně dne 13. 6. 2022                                                               Mgr. Zuzana Šustrová
                                                                                                             ředitelka školy
 
13
ČRV
Školné na školní rok 2022/23
Školné na školní rok 2022/23
13.6.2022
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2021 činí 530,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2022.


V Brně dne 13. 6. 2022                                                                Mgr. Zuzana Šustrová
                                                                                                            ředitelka školy
 
01
ČRV
Zápis do MŠ pro ukrajinské děti
Zápis do MŠ pro ukrajinské děti
1.6.2022
Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina pro MŠ o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace proběhne „další zápis“ od 21.6. do 23.6. 2022 pro děti-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (příchod na území ČR po 24.2.2022). 

POČET VOLNÝCH MÍST :0

Vydávání přihlášek:
1. Přihlášku si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit na tomto odkaze : http://www.mskohoutova.cz/Docs/Prihlaska-MS-Kohoutova.pdf

2. Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole denně 8:00 -16:00 .

Sběr přihlášek:
 1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou
4. osobní podání - 21. 6. 2022 - 8:00 - 12:00
                              22. 6. 2022 - 8:00 - 12:00

Kritéria přijímání
Věková skupina              Body
Předškoláci – sedmiletí   2160 bodů
Předškoláci – šestiletí      2120 bodů
Předškoláci – pětiletí       2080 bodů
čtyřletí                              2040 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2022                           2000 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022   1000 bodů
dvouletí   0 bodů
jednoletí  nepřijímáni

Den věku dítěte v roce narození 
Body za každý den k 31. 8.                0.02 bodu

Přijímací řízení
 
  • 30. června 2022 možnost nahlédnutí do spisu 10:00 – 11:00
  • Rozhodnutí budou vydávána 7. července 2022 9:00 – 11:00


Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей

Дорогі батьки,
на підставі Закону No 67/2022 Зб. Lex Ukraine для дитячих садків щодо заходів у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, відбудеться «подальша реєстрація» з 21.6. до 23.6. 2022 для дітей-іноземців до дитячих садків, яким надано тимчасовий захист в Чехії (прибуття до Чехії після 24.02.2022).

КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІХ: 0

Видача заявок:
1. Завантажити, роздрукувати та заповнити заявку можна за цим посиланням: http://www.mskohoutova.cz/Docs/Prihlaska-MS-Kohoutova.pdf

2. Забрати заявку можна в садочку щодня з 8:00 до 16:00.

Збірка заявок:
1. до шкільної скриньки даних - адреса шкільної скриньки даних zaqknyq
2. електронною поштою з визнаним електронним підписом (не можна просто надіслати простий електронний лист!),
3. поштою
4 особисте обслуговування - 21 червня 2022 року - 8:00 - 12:00
22 червня 2022 року - 8:00 - 12:00

Критерії прийому
Вікова група Тіло
Дошкільнята - семирічки 2160 балів
Дошкільнята – шість років 2120 балів
Дошкільнята – п’ять років 2080 балів
чотири роки 2040 балів
трирічні діти, які досягли 3 років до 31 серпня 2022 року 2000 балів
3-річні діти, які досягли 3-річного віку з 1 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року 1000 балів
два роки 0 балів
років не прийнято

День віку дитини в році народження
Бали за кожен день станом на 31. 8. 0,02 бала

Прийом

30 червня 2022 р. доступ до файлу 10:00 - 11:00
Рішення будуть видані 7 липня 2022 року 9:00 - 11:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .