Nástěnka mateřské školky

13
LED
Letní prázdninový provoz 2022 - přihlašování pro cizí děti
Letní prázdninový provoz 2022 - přihlašování pro cizí děti
13.1.2022
 • Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever - Rozpis letního prázdninového provozu 2022
 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ) - přihláška ke stažení
   
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2022
 • sběr žádostí 02. – 04.3.2022
  přihlášky můžete doručit -
 1. osobně do schránky MŠ Kohoutova 6
 2. poštou
 3. datovou schránkou (zaqknyq)
 4. emailem POUZE S ELEKTRONICKÝM PODPISEM - skolka@mskohoutova.cz​​​​​​​​​​​​​​
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
Kritéria přijetí
 1. ​​​​​​​děti navštěvující MŠ Kohoutova 6
 2. děti navštěvující mateřské školy zřizované MČ Brno-sever - dle věku od nejstaršího
 3. děti navštěvující ostatní mateřské školy - dle věku od nejstaršího​​​​​​​​​​​
 •  rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 •  poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit dle pokynů ředitelky
 •  v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 •  ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí
17
LIS
PODZIMNÍ BRIGÁDA
PODZIMNÍ BRIGÁDA
17.11.2021
Dobrý den, vážení rodiče, chtěla bych Vás pozvat na Podzimní brigádu na školní zahradě dne 17. 11. 2021 od 9:00 do cca 12 hodin
Na programu je převážně hrabání listí ze zahrady  – proto, prosím, kdo máte možnost vezměte si i vlastní hrábě, ve školce jich máme pouze několik.

Bude rozdělaný i oheň na opékání špekáčků – věci na opékání si vezměte sebou dle své chuti
13
ŘÍJ
PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
13.10.2021
Vážení rodiče, chtěla bych Vás pozvat na PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
Ve středu 13. 10. od 15:30 – 18:00 na školní zahradě
Přineste si sebou věci na vydlabávání a vyřezávání (lžíce, nůž) Dýni dostanete od spolku rodičů.
Bude možnost si opéct špekáčky na ohništi ( Pečivo a špekáčky si každý zajišťuje dle své chuti😊)
Můžete přinést  i ovoce nebo nekrémovou buchtu, sušenky, které přijdou k chuti při tvoření.
Doufejme, že nám bude přát počasí, aby se akce mohla uskutečnit. V případě nepříznivého počasí, bychom akci přesunuli o týden na středu 20. 10.
15
ZÁŘ
Pozvánka na třídní schůzky
Pozvánka na třídní schůzky
15.9.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE BUDOU KONAT 15. 9. 2021 V 16:30 NA TERASE V MATEŘSKÉ ŠKOLE (SPOLEČNÉ INFORMACE – VOLBA VEDENÍ SPOLKU RODIČŮ,)
 POTÉ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI.


PROSÍM VÁS O ÚČAST, ZAJISTĚTE SI PROSÍM HLÍDÁNÍ PRO VAŠE DĚTI (STAČÍ ÚČAST JEDNOHO RODIČE😊
 
28
ČRV
Výše školného od 1. 9. 2021
Výše školného od 1. 9. 2021
28.6.2021
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 520,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2021.

 
28
KVĚ
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22
28.5.2021
30
DUB
Rozšířený letní provoz
Rozšířený letní provoz
30.4.2021
Vážení rodiče zde nalezenete informace o novém schváleném letním provozu mateřských škol na Brně severu.
21
DUB
Nabídka webináře pro rodiče
Nabídka webináře pro rodiče
21.4.2021
Nabídka semináře pro rodiče:
 
 • Výchovné střípky aneb doporučení pro rodiče úzkostnějších dětí
Workshop je určen pro rodiče.
Lektorka:                     Mgr. Renata Abrahamová
Termín konání:            26. dubna 2021 od 17:00 do 19:00 hod.
 
 • Předškolní vzdělávání
Workshop je určen pro rodiče.
Lektorka:                     Mgr. Jiřina Bednářová
Termín konání:             29. 4. 2021 od 17:00 do 19:00 hod.
 
 • Základní umělecká škola – oblíbený prostor pro další rozvíjení dětí, žáků a studentů
Workshop je určen pro rodiče.
Lektorka:                     Jana Sapáková
Termín konání:            11. května 2021 od 17:00 do 19:00 hod.
  Workshop je určen pro rodiče.
Lektorka:                     Mgr. Renata Abrahamová
Termín konání:            17. května 2021 od 17:00 do 19:00 hod.

Aby čtení bylo radostí, aneb jak podpořit dobrého čtenáře
V podvečerním povídání se zaměříme téma spojené se zahájením školní docházky, a to na čtení budoucího školáka. Budeme si zamýšlet nad tématy a otázkami:

Co je dobré o čtení vědět?
Jak může rodina ovlivnit čtení dítěte?
Jaké předpoklady by dítě mělo mít rozvinuté, aby dobře četlo?
Je moje dítě připravené na čtení?
Jak vývoj řeči ovlivňuje čtenářské dovednosti?
Můžeme předejít případným potížím ve čtení?
Nezapomeneme ani na téma, jak vybudovat vztah dítěte ke čtení.


Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
 • 29. dubna 2021 od 17:00 do 19:00  


Registrace účastníků na semináře probíhá v sekci „Přihlásit se jako host“ na webu:
http://map2.brno.cz/ 
K registraci není zapotřebí heslo. Potvrzující e-mail spolu s připojením na seminář bude účastníkům zaslán 48 před realizací semináře na e-mail, který při registraci zadají.
 
07
DUB
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ
7.4.2021
Vážení rodiče, blíží se zápis do MŠ, proto k němu pár informací:

Sběr přihlášek proběhne 3. a 4. 5. 2021   bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška - lze získat na www.zapisdoms.brno.cz
2.Potvrzení od lékaře o očkování dítěte.
3.Prostá kopie rodného listu.
4. Čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte - viz. dokumenty

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit 3. nebo 4. 5. 2021 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou - doporučeně - budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 4. 5. 2021,
4. osobní podání - do schránky na budově MŠ.
07
DUB
Nástup dětí dne 12. 4. 2021
Nástup dětí dne 12. 4. 2021
7.4.2021
Dobrý den, milí rodiče
Dle aktuálních platných informací
V pondělí mohou do MŠ nastoupit děti předškolního věku + děti odkladové narozené před 31. 8. 2015 a také děti IZS složek vyjmenované v Mimořádném nařízení vlády:

            zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 1. k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 
 1. IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 
  • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
  • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
  • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
  • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
  • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
 
 1. Abychom splnily podmínku neměnných tříd a 15 dětí ve třídě nám to předběžně vychází na 2 skupiny předškoláků a 1 skupinu dětí IZS, abychom si mohly správně rozvrhnout organizaci a fungování školky, chtěla bych Vás všechny, kterých se to týká poprosit, aby jste mě nejpozději do zítřka (čtvrtek 8. 4. 2021 12:00 ) kontaktovali emailem skolka@mskohoutova.cz nebo telefonicky 734 654 509 – zda bude Vaše dítě MŠ navštěvovat a přihlásili mu stravu na pondělí 12. 4. 2021 přes Strava.cz
 Děti nemusí mít během pobytu v MŠ ochranu úst.  
 Opatření ohledně testování dětí je v platnosti.
 
 1. Testování bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek vždy při vstupu do MŠ za asistence rodiče, testy by měly být dle dostupných informací, z okraje nosní dírky.
 2.  
​​​​​​​Při vstupu do MŠ rodič dostane testovací sadu od přítomné pedagožky, vytře dítě nos štětičkou, dle návodu nakape testovací vzorek do testru a vyčká s dítětem na výsledek testu dle možnosti ( podle počtu čekajících rodičů – je nutné dodržet rozestupy) buď venku nebo v chodbě.
 
 1.  
Pokud bude výsledek negativní – budete moci pokračovat dále do šatny a do třídy. 
 1.  
Pokud by byl výsledek pozitivní – nemůže být dítě přijato do školky ten den, budete odeslání domů, kontaktujte svého pediatra, který  Vám pošle žádanku na PCR test.  bude dítě mít PCR test – negativní – dostanete potvrzení z laboratoře, se kterým může dítě nastoupit do MŠ. by byl výsledek PCR testu – pozitivní – budete muset dodržovat karanténní opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí.
 
Počítejte prosím s dobou testování asi cca 15 minut. Pro rodiče, kteří chodí již na 6:30 bude testovaní připraveno od 6:15.
Pokud dítě nepřijde na testy v den testování a dítě nastoupí v jiný den, bude testováno individuálně v den nástupu a dále dle testovacích dnů.

Děkuji Vám moc za pochopení a prosím Vás o zpětnou vazbu, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ za těchto opatření.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .