Nástěnka mateřské školky

26
DUB
Úplata za předškolní vzdělávání a za zájmové vzdělávání ve školních družinách pro školní rok 2024/2025
Úplata za předškolní vzdělávání a za zájmové vzdělávání ve školních družinách pro školní rok 2024/2025
26.4.2024
Vážení rodiče,
Rada městské části Brno–sever usnesením své 9/48. schůze, konané dne 27.03.2024, 
 
stanovila  úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve výši 1.000 Kč za měsíc jednotně pro všechny
mateřské školy, včetně mateřských škol, které jsou součástí základních škol, zřízené statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-sever.
15
DUB
Zápis do MŠ na školní rok 2024/25
Zápis do MŠ na školní rok 2024/25
15.4.2024
Přihlášku k zápisu do MŠ získáte zde na tomto odkaze.


K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška 
2.Potvrzení od lékaře o očkování dítěte.
3.Rodný list k nahlédnutí.
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte - občanský průkaz dítěte nebo matky, potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů (Husova 5) - pokud má dítě jiný trvalý pobyt než rodiče

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit od 2. 5.  do 16. 5. 2024 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou - jako doporučený dopis - rozhoduje datum podání
4. osobní podaní dne 13. 5. 2024 - 8:00 - 16:00 a 14. 5. 2024 - 8:00 - 12:00 - využijte prosím rezervační systém na zapisdoms.brno.cz


Kritéria přijímání dětí - podrobně naleznete zde: https://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

I. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí) 1)
Trvalý pobyt dítěteBodyMísto trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ1000 bodů
Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ0 bodů
Věková skupinaBodyPředškolák – šestiletý2120 bodů
Předškolák – pětiletý2080 bodů
čtyřletí2040 bodů
tříletí2000 bodů
Sourozenec dítěte v MŠ  2)Body
již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2024)10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku0 bodů
1) Pozn: Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto spádovém obvodu v dětském domově. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2024. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.
2) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2024.
 
II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí 2)
Věková skupinaBodyPředškoláci – sedmiletí2160 bodů
Předškoláci – šestiletí2120 bodů
Předškoláci – pětiletí2080 bodů
čtyřletí2040 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 20242000 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2024 do 31. 12. 20241000 bodů
dvouletí0 bodů
jednoletínepřijímáni
Trvalý pobyt dítěte  3)Bodytrvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ750 bodů
trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ: 250+250500 bodů
trvalý pobyt na území města Brna250 bodů
trvalý pobyt mimo město Brno0 bodů
Sourozenec dítěte v MŠ  4)Bodyjiž navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2024)10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku0 bodů
Den věku dítěte v roce narozeníBodyza každý den k 31. 8.0.02 bodu
 
Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí:
2) Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2024, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 
3) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 
4) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2024.
10
DUB
Rozhodnutí letní provoz 2024
Rozhodnutí letní provoz 2024
10.4.2024
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace rozhodla o přijetí na Letní prázdninový provoz v období 1. - 12. 7. 2024 a 5. -9. 8. 2024 takto:


Přijatí                                                                        Nepřijatí
2024/1                                                                        2024/7
2024/2                                                                        2024/9
2024/3                                                                        2024/10
2024/4                                                                        2024/12
2024/5                                                                        2024/17
2024/6                                                                        2024/18
2024/8                                                                        2024/23
2024/11
2024/13
2024/14
2024/15
2024/16
2024/19
2024/20
2024/21
2024/22
2024/24V Brně dne 10. 4. 2024                                                                     Mgr. Zuzana Šustrová
                                                                                                          Ředitelka školy
 
07
BŘE
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
7.3.2024
Zveme Vás na den otevřených dveří naší mateřské školy dne 26. 3. 2024 od 16:30 - 17:30 - přijďte si prohlédnout naši školku a popovídat si s  pedagožkami naší školky.
29
LED
Letní provoz 2024
Letní provoz 2024
29.1.2024
Vážení rodiče, na tomto odkaze naleznete informace o letním prázdninovém provozu v MŠ Kohoutova 6.

K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška 
2.Kopie evidenčního listu s lékařským potvrzením - vydá Vám vaše kmenová MŠ

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit pouze 27. a 28. 3. 2024 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. osobní podání během otevírací doby MŠ - 6:30 - 16:30 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol na letní provoz 2024
1. Děti navštěvující MŠ Kohoutova 6
2. Sourozenci dětí navštěvujících MŠ Kohoutova 6, zapsaní do MŠ zřizovanou MČ Brno-sever
3. Ostatní děti navštěvující MŠ zřizovanou MČ Brno-sever - dle věku od nejmladšího
4. Ostatní děti navštěvující MŠ - dle věku od nejmladšího
01
PRO
Uzavření Mateřské školy
Uzavření Mateřské školy
1.12.2023
Vážení rodiče, 
rada městské části Brno–sever usnesením své 9/37. schůze, konané dne 29.11.2023, souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace, ve dnech 02.01.2024 – 05.01.2024 z důvodu nutných dokončovacích prací, stěhování a závěrečného úklidu prostor po rekonstrukci budovy.
11
ZÁŘ
Seznam dětí přijatých ke vzdělávání
Seznam dětí přijatých ke vzdělávání
11.9.2023
2023/Z9
2023/Z10
2023/Z11
2023/Z12
2023/Z13
2023/Z14
2023/Z15
2023/Z16
2023/Z17
2023/Z18
2023/Z19
2023/Z20
2023/Z21
2023/Z22
2023/Z23
2023/Z24
2023/Z25
2023/Z26
2023/Z27
2023/Z28
2023/Z29
2023/Z30
2023/Z31
2023/Z32
10
SRP
Mimořádný zápis do MŠ na školní rok 2023/24
Mimořádný zápis do MŠ na školní rok 2023/24
10.8.2023
Přihlášku k zápisu do MŠ získáte zde na tomto odkaze, případně lze využít přihlášku ze systému zapisdoms.brno.cz - kterou jste si vytiskli před řádným zápisem


K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška 
2.Potvrzení od lékaře o očkování dítěte.
3.Rodný list k nahlédnutí.
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte - občanský průkaz dítěte nebo matky, potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů (Husova 5)

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit pouze 6. 9. 2023 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. osobní podání -  ve středu 6. 9. 2023 od 7:30 - 16:00 na ZŠ Janouškova - boční budova u nafukovací tělocvičny.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/24


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

I. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí) 1)
Trvalý pobyt dítěte                                                                                                                                        Body
Místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ               1000 bodů
Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ                                                                               0 bodů

Věková skupina                                Body
Předškolák – šestiletý                         2120 bodů
Předškolák – pětiletý                          2080 bodů
čtyřletí                                                2040 bodů
tříletí                                                   2000 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ  2)                                                                                             Body
již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023)       10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku                                                 0 bodů

1) Pozn: Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto spádovém obvodu v dětském domově. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2023. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.
2) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2023.
 
II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí 2)

Věková skupina                                                                                    Body
Předškoláci – sedmiletí                                                                          2160 bodů
Předškoláci – šestiletí                                                                            2120 bodů
Předškoláci – pětiletí                                                                             2080 bodů
čtyřletí                                                                                                    2040 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2023                                    2000 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023            1000 bodů
dvouletí                                                                                                        0 bodů
jednoletí                                                                                                       nepřijímáni


Trvalý pobyt dítěte  3)                                                                                                                                     Body 
trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ                                                       750 bodů
trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ:                     500 bodů
trvalý pobyt na území města Brna                                                                                                                    250 bodů
trvalý pobyt mimo město Brno                                                                                                                             0 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ  4)                                                                                                             Body
již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023)                        10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku                                                                0 bodů

Den věku dítěte v roce narození                                                      Body
za každý den k 31. 8.                                                                       0.02 bodu
 
Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí:
2) Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2023, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 
3) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 
4) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2023.
 
29
ČRV
Školné na školní rok 2023/24
Školné na školní rok 2023/24
29.6.2023
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2022 činí 730,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2023.


 
03
DUB
Zápis do MŠ na školní rok 2023/24
Zápis do MŠ na školní rok 2023/24
3.4.2023
Vzhledem k plánované rekonstrukci se zápis do MŠ na školní rok 2023/24 v klasickém květnovém termínu nebude konat.  Mimořádný zápis se bude konat během podzimu 2023. Informace  k mimořádnému zápisu budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .