Nástěnka mateřské školky

26
ŘÍJ
Nápady k domácí škole
Nápady k domácí škole
26.10.2020
Vážení rodiče, paní učitelky pro Vás nachystaly pár nápadů k domácí škole. Najdete je zde, zde nebo v sekci Dokumenty. Přeji Vám klidné prožití následujících dnů.
23
ŘÍJ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
23.10.2020
Vážení rodiče,

vzhledem k nastále situaci, jsem bohužel z provozně personálních důvodů musela přistoupit k uzavření Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace v době 26. 10 - 2. 11. 2020.
Podrobné informace Vám byly zaslány na email.
14
ŘÍJ
Poděkování
Poděkování
14.10.2020
Děkujeme webovému portálu Proalergiky.cz za zapůjčení 2 čističek vzduchu Winix pro prevenci respiračních onemocnění.
01
ZÁŘ
První školní den, třídní schůzky
První školní den, třídní schůzky
1.9.2020
Vážení rodiče, 1. 9. 2020 nás čeká zahájení nového školního roku.
Rozdělení dětí do tříd nalezenete na vstupních dveřích. Po vstupu se děti přezouvají do papuček - papučky musí být obuté i přes patu - vhodné jsou klasické papučky, ortopedické sandálky, barefooty - nelze mít crocsy nebo pantofle. V šatně vám paní učitelka přidělí značku, kde si mohou děti ponechat svoje věci, poté již předáváte děti do třídy osobně paní učitelce.
Vzhledem k současné Covid situaci nedoporučujeme rodičům, zůstávat delší dobu v MŠ - pouze v případných větších adaptačních problémech po domluvě s paní učitelkou.
Roušky nejsou v MŠ nutné zatím ani pro rodiče v šatně - v případě akcí sledujte pokyny učitelek.
Prosíme, nedávejte dětem do MŠ žádné hračky - kvůli častější desinfekci hraček. 
Děti přichází do MŠ od 6:30 do 8:30 - dodržujte prosím dobu příchodu, pozdější příchod již narušuje režim a práci s dětmi.
Do 7:30 se děti schází ve třídě Sluníček od 7:30 již ve svých třídách.
Stejně odpoledne od 15:30 děti budou již ve třídě Sluníček
Dětem do školky dejte oblečení na převlečení na ven a dostatek oblečení v případě nehody. Vše jim podepište.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 2. 9. 2020 v 16:30
Nejdříve se sejdeme společně ve třídě Motýlků (nebo v případě pěkného počasí na terase MŠ, kde proběhne společná část třídních schůzek společné informace od vedení školy, školní jídelny a spolku rodičů a dále pak dle Vašich tříd proběhnou schůzky v kmenových třídách s Vašemi třídními učitelkami, která Vás seznámí s provozem školy.
 
29
ČRV
Úřední hodiny během letních prázdnin
Úřední hodiny během letních prázdnin
29.6.2020
Dobrý den, úřední hodiny během letních prázdnin budou:
  • 8. 7. 2020 - 9:00 - 12.00
  • 19.8.2020 - 9:00 - 12:00
  • 26.8.2020 - 9:00 - 12:00
23
ČRV
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz
23.6.2020
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2018 činí 338,- Kč za červenec a srpen 2020

Tuto částku hradí všechny děti přihlášené do MŠ, i když nebudou využívat prázdninový provoz.
Školné nehradí děti, které ukončily docházku do MŠ k 30. 6. 2020, od 1. 9. nastupují do ZŠ nebo budou mít odklad školní docházky.


 
23
ČRV
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/21
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/21
23.6.2020
Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2019 činí 580,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2020.
 
31
KVĚ
Manuál při výskytu příznaku onemocnění
Manuál při výskytu příznaku onemocnění
31.5.2020
Vážení rodiče, protože se díky počasí mohou vyskytnout příznaky respiračních onemocnění, které by jsme během "normálních " časů neřešili, ale nyní si je nedovolíme neřešit - sepsali jsme manuál k výskytu příznaku onemocnění.

 Pokud má dítě příznaky virového respiračního onemocnění: zvýšenou teplotu od 37,0, dále např.  kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. zůstává doma a kontaktujte lékaře, jak dále pokračovat.

- Dle čestného prohlášení by dítě při příchodu do MŠ nemělo vykazovat tyto příznaky v posledních dvou týdnech před nástupem - proto je nutné, aby dítě zůstalo 2 týdny  od výskytu příznaků doma. Po této době při znovu nástupu do MŠ přinesete podepsané čestné prohlášení.

Dále bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při vyzvedávání dětí po obědě, pokud jsou v šatně více než 2 rodiče, paní učitelky Vás do ní nepustí, v rámci zachování bezpečných 2m zón. Do šatny budete vpuštěni, až předchozí rodič odejde.

Velmi Vám děkuji za spolupráci.
20
KVĚ
Logopedie
Logopedie
20.5.2020
Vážení rodiče, bohužel z hygienických důvodů není možné zajistit logopedii v MŠ, paní logopedka nabízí online výuku - na podrobných informací se prosím domluvte přímo s ní. 
14
KVĚ
Znovuotevření školky 25. 5. 2020
Znovuotevření školky 25. 5. 2020
14.5.2020
Vážení rodiče, včera rada městské části schválila znovuotevření mateřských škol na Brně Severu a mohu Vám konečně napsat radostnou zprávu 25. 5. 2020 Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace znovu otevírá:-)
Chtěla bych Vás požádat o emailové potvrzení, zda využijete provozu do 30. 6. 2020 - toto potvrzení prosím do 18. 5. 2020 do 8:00 hod.

Přihlášení se ke stravě na Strava.cz u těch, kteří nastoupí - prosím přihlašte se individuálně

Pročtěte si prosím manuál ochrany zdraví, který budeme na MŠ Kohoutova dodržovat. Provoz Mš není omezen v délce provozu ani počtu dětí.
Všichni, kdo nastoupí musí donést čestné prohlášení - bude k dispozici i k vyplnění v šatně či Vám ho předá paní učitelka.
U vchodu do MŠ i v šatnách je pro Vás k dispozici dezinfekce.
Prázdninový provoz - byl prodloužen o týden v době 7. -10. 7. 2020 - pokud budete chtít využít nahlašte, prosím paní učitelce ve třídě.
Předem Vám děkuji za spolupráci a dodržování pravidel
Více informací naleznete v emailu, který Vám byl odeslán
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .