Nástěnka mateřské školky

08
DUB
Aktuální informace k zápisu do MŠ
Aktuální informace k zápisu do MŠ
8.4.2020
Vážení rodiče,
MŠMT vydalo nové opatření k zápisům do mateřské školy pro školní 2020/21.

Zápisy budou probíhat 4. a 5. května bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška - lze získat na www.zapisdoms.brno.cz
2.Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte + prostá kopie očkovacího průkazu (formulář k čestnému prohlášení je uložený v dokumentech)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
3.Prostá kopie rodného listu.

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit 4. nebo 5. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou - doporučeně - budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 5. 5. 2020,
4. osobní podání - do schránky na budově MŠ.

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 
06
DUB
Informace k zápisu do ZŠ nám. 28. října
Informace k zápisu do ZŠ nám. 28. října
6.4.2020
Vážení rodiče, zápisy do prvních ročníků a přípravných tříd naší školy budou probíhat na 1. stupni v budově Stará 13/15 ve dnech:
Úterý 7. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Středa 8. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Úterý 14. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Středa 15. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
Čtvrtek 16. 4. 2020 – od 9:00 do 15:00
S sebou přineste:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozsudek o svěření dítěte do péče (v případě změny zákonného zástupce)
rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (platí pro zápis do 1. třídy)
Do prvních tříd ZŠ přijímáme:
děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let
děti po odkladu školní docházky
Do přípravných tříd přijímáme:
přednostně děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2020/2021
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku
K přijetí do přípravné třídy je nutné doložit:
doporučení vzdělávání dítěte v přípravné třídě vydané poradenským pracovištěm (PPP, SPC), s vyřízením tohoto doporučení Vám během zápisu rádi pomůžeme
doklad o vyřízeném odkladu školní docházky ze ZŠ (neplatí pro děti pětileté)
zápis do přípravných tříd neprobíhá elektronicky, je nutné se dostavit v uvedené termíny do budovy školy

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/ 2021 proběhne zápis do prvního i přípravného ročníku bez osobní přítomnosti dětí.
Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/, rádi Vám s tím pomůžeme v uvedené termíny u nás ve škole.
Kontaktní telefon: ZŘŠ 1.st.: 739 573 453
30
BŘE
OČR - pokračování
OČR - pokračování
30.3.2020
Vážení rodiče, pokud budete nadále pokračovat v OČR je nutné zaměstnavateli na konci měsíce vyplnit tento tiskopis a předat mu ho.
30
BŘE
Školné
Školné
30.3.2020
Vážení rodiče, 
z důvodu uzavření MŠ kvůli nouzovému stavu v ČR jsem se rozhodla k úpravě platby školného, která bude  platit po dobu uzavření MŠ. V době uzavření MŠ je platba školného odpuštěna. Školné se vybírá pouze za dny  v měsíci, kdy byla MŠ v provozu a to ve výši 26 Kč/ den. To znamená Březen - MŠ byla v provozu 10 pracovních dní - výše školného za březen je 260 Kč. Další měsíce se školné bude odvíjet dle situace v ČR a otevření MŠ. Peníze za školné, které jste již poslali, Vám budou převedeny do dalších měsíců, případně vráceny jako přeplatky na účet při vyrovnání na konci školního roku.
28
BŘE
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ
28.3.2020
Vážení rodiče, blíží se nám zápis do MŠ, ráda bych Vás touto cestou, informovala, jak bude letos probíhat

Výdej přihlášek proběhne dne 6. 4. 2020 8.30-12,00 hod. u ředitelky MŠ. Prosíme, vstup pouze 1 osoba s ochranými pomůckami na obličeji. Využívejte přednostně přihlášku přes systém zapisdoms.brno.cz Děkujeme
 
Sběr přihlášek proběhne     4. 5. 2020  8.00 - 12.00  13.00 - 16:30 hod.
                                          5. 5. 2020  8.00 - 12.00


Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 
Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, se vydávají přihlášky v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.
Kontakty:
Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Marcela Hofbruckerová: hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel 542 17 2181
 
20
BŘE
Informace z ÚMČ Brno-sever
Informace z ÚMČ Brno-sever
20.3.2020
Vážení rodiče, v příloze Vám sdílím informační leták vytvořený ÚMČ Brno-sever k nastalé situaci.
18
BŘE
Nápady k domácí škole
Nápady k domácí škole
18.3.2020
Vážení rodiče, do dokumentů vám budeme vkládat nápady k domácímu vzdělávání, které nejsou povinné spíš, jako nabídka aktivit, aby jste se v karanténě zabavili a užili si v klidu čas společně s vašemi dětmi. 
Pokud budete chtít můžete nám poslat fotku vašich výtvorů na email skolka@mskohoutova.cz. S dětmi  si pak budeme povídat  o Vašich zážitcích.
16
BŘE
PŘERUŠENÍ PROVOZU
PŘERUŠENÍ PROVOZU
16.3.2020
Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy!

S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 16. března 2020.
O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění.
Velice Vám děkujeme za pochopení


 
16
BŘE
OČR
OČR
16.3.2020
Vážení rodiče, OČR bude vydáváno od 16. 3. 2020 8:00 - 13:00, posíláno na email taktéž 16. 3. 2020. Děkuji za pochopení
16
BŘE
Strava
Strava
16.3.2020
Vážení rodiče, strava bude dětem odhlášena automaticky po celou dobu přerušení provozu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .