Nástěnka mateřské školky

24
BŘE
Zápis do MŠ na školní rok 2022/23
Zápis do MŠ na školní rok 2022/23
24.3.2022
Výdej přihlášek proběhne dne 6. 4. 2022 8.30-12,00 hod. u ředitelky MŠ. 
Využívejte přednostně přihlášku přes systém zapisdoms.brno.cz Děkujeme
 
Sběr přihlášek proběhne 2. a 3. 5. 2022 - 2. 5- 8:30 -16:00, 3.5. - 8:30- 12:00.

Upozornění tento zápis se týká dětí s českým občanstvím, případně cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu. 
Zápis pro děti ukrajinské národnosti s vízem ke strpění či vízem dočasné ochrany proběhne během měsíce června. Přihlášky od těchto dětí nelze přijmout do tohoto příjimacího řízení.
Зауважте, що цей запис стосується дітей з чеським громадянством або іноземців, які мають дозвіл на довгострокове проживання.
Зарахування дітей української національності з візою толерантності або тимчасовою захисною візою відбуватиметься протягом червня. Заяви від цих дітей не приймаються в цій процедурі прийому.


K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška - lze získat na www.zapisdoms.brno.cz
2.Potvrzení od lékaře o očkování dítěte.
3.Rodný list k nahlédnutí.
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte - občanský průkaz dítěte nebo matky, potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů (Husova 5)

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit 2. nebo 3. 5. 2022 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou
4. osobní podání - využijte rezervační systém školy na zapisdoms.brno.cz
16
BŘE
Letní provoz rozhodnutí
Letní provoz rozhodnutí
16.3.2022
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2022 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
PŘIJATÍ
2022/LP18
2022/LP5
2022/LP3
2022/LP14
2022/LP12
2022/LP10
2022/LP1
2022/LP2
2022/LP23
2022/LP22
2022/LP15
2022/LP4
2022/LP19
2022/LP6
2022/LP9


NEPŘIJATÍ 
2022/LP20
2022/LP13 
2022/LP11
2022/LP17
2022/LP7
2022/LP8 
2022/LP16 
2022/LP21
2022/LP24 
16
BŘE
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
16.3.2022
Den otevřených dveří proběhne 16. 3. 2022 od 16:30 - 17:30. Budete mít možnost  prohlédnout si třídy, školku, seznámit se s pedagogy i prostředím.
Prosíme respektujte aktuální vládní nařízení.
13
LED
Letní prázdninový provoz 2022 - přihlašování pro cizí děti
Letní prázdninový provoz 2022 - přihlašování pro cizí děti
13.1.2022
 • Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever - Rozpis letního prázdninového provozu 2022
 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ) - přihláška ke stažení
   
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2022
 • sběr žádostí 02. – 04.3.2022
  přihlášky můžete doručit -
 1. osobně do schránky MŠ Kohoutova 6
 2. poštou
 3. datovou schránkou (zaqknyq)
 4. emailem POUZE S ELEKTRONICKÝM PODPISEM - skolka@mskohoutova.cz​​​​​​​​​​​​​​
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
Kritéria přijetí
 1. ​​​​​​​děti navštěvující MŠ Kohoutova 6
 2. děti navštěvující mateřské školy zřizované MČ Brno-sever - dle věku od nejstaršího
 3. děti navštěvující ostatní mateřské školy - dle věku od nejstaršího​​​​​​​​​​​
 •  rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 •  poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit dle pokynů ředitelky
 •  v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 •  ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí
17
LIS
PODZIMNÍ BRIGÁDA
PODZIMNÍ BRIGÁDA
17.11.2021
Dobrý den, vážení rodiče, chtěla bych Vás pozvat na Podzimní brigádu na školní zahradě dne 17. 11. 2021 od 9:00 do cca 12 hodin
Na programu je převážně hrabání listí ze zahrady  – proto, prosím, kdo máte možnost vezměte si i vlastní hrábě, ve školce jich máme pouze několik.

Bude rozdělaný i oheň na opékání špekáčků – věci na opékání si vezměte sebou dle své chuti
13
ŘÍJ
PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
13.10.2021
Vážení rodiče, chtěla bych Vás pozvat na PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
Ve středu 13. 10. od 15:30 – 18:00 na školní zahradě
Přineste si sebou věci na vydlabávání a vyřezávání (lžíce, nůž) Dýni dostanete od spolku rodičů.
Bude možnost si opéct špekáčky na ohništi ( Pečivo a špekáčky si každý zajišťuje dle své chuti😊)
Můžete přinést  i ovoce nebo nekrémovou buchtu, sušenky, které přijdou k chuti při tvoření.
Doufejme, že nám bude přát počasí, aby se akce mohla uskutečnit. V případě nepříznivého počasí, bychom akci přesunuli o týden na středu 20. 10.
15
ZÁŘ
Pozvánka na třídní schůzky
Pozvánka na třídní schůzky
15.9.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE BUDOU KONAT 15. 9. 2021 V 16:30 NA TERASE V MATEŘSKÉ ŠKOLE (SPOLEČNÉ INFORMACE – VOLBA VEDENÍ SPOLKU RODIČŮ,)
 POTÉ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI.


PROSÍM VÁS O ÚČAST, ZAJISTĚTE SI PROSÍM HLÍDÁNÍ PRO VAŠE DĚTI (STAČÍ ÚČAST JEDNOHO RODIČE😊
 
28
ČRV
Výše školného od 1. 9. 2021
Výše školného od 1. 9. 2021
28.6.2021
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 520,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2021.

 
28
KVĚ
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22
28.5.2021
30
DUB
Rozšířený letní provoz
Rozšířený letní provoz
30.4.2021
Vážení rodiče zde nalezenete informace o novém schváleném letním provozu mateřských škol na Brně severu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .