Třídy

Třída Květinky

Provozní doba denně od 7:00 do 16:00
Paní učitelky:
Bc. Daniela Exnerová
Mgr. Zuzana Šustrová
 
 
Zaměření výchovné práce:
 • adaptace nově přijatých dětí, spolupráce s rodiči při zvolení vhodné adaptace
 • využívání prožitkového učení při zařazování didakticky cílených činností
 • rozvoj sebeobslužných činností – kladení základních návyků, podporování snahy po samostatnosti u mladších dětí
 

Třída Motýlci

Provozní doba denně od 7:30 do 15:30
Paní učitelky:
Renata Suchyňová
Martina Pilátová

Asistentka pedagoga:
Anna Salneková
 
Zaměření výchovné práce:
 • třída pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
 • adaptace nově přijatých dětí, začlenění do kolektivu
 • využívání prožitkového učení při zařazování didakticky cílených činností
 • rozvoj sebeobslužných činností – kladení základních návyků, podporování snahy po samostatnosti u mladších dětí
 • individuální rozvoj dětí s odloženou školní docházkou
 

Třída Sluníčka

Provozní doba denně od 6:30 do 16:30
Paní učitelky:
Ing. Andrea Trefulková
Anna Chadimová
 
Zaměření výchovné práce:
 • adaptace nově přijatých dětí
 • rozvoj sebeobslužných činností – kladení základních návyků, podporování snahy po samostatnosti u mladších dětí
 • vytváření pravidel pro společné soužití dětí ve třídě
 • využívání prožitkového učení při zařazování didakticky cílených činností