O nás

Personál

Ředitelka Mgr. Zuzana Berková
Zástupkyně ředitelky Renata Suchyňová
Učitelka Marcela Matoušková
Učitelka Bc. Daniela Exnerová, 
Učitelka Adriana Besedová
Učitelka Alena Čapková
Asistentka pedagoga Martina Pilátová
Asistentka pedagoga Bc. Natálie Lajdorfová
Školnice/Topič Romana Stejskalová
Uklizečka Hana Crháková
Vedoucí kuchyně Martina Pilátová
Kuchařka Nikola Besedová
Pomocná kuchařka Pavla Ševčíková

O školce

MŠ Kohoutova 6 zahájila provoz v roce 1983. V současné době je MŠ trojtřídní a jejím zřizovatelem je MČ Brno – sever. Kapacita mateřské školy je 75 dětí, které jsou rozděleny do třech věkově smíšených tříd Květinek, Motýlků a Sluníček.

MŠ se nachází v krásném a čistém prostředí v městské části Brno Černá pole. Je obklopena prostornou zahradou, která nabízí dětem možnost rozvíjení pohybových aktivit. Na zahradě MŠ najdete kromě dvou chráněných pískovišť také prolézačky, domeček, houpačky a v letních slunečných dnech můžeme využívat k osvěžení dětí mlhoviště. Na zahradě máme zároveň k dispozici posezení u ohně. Klidné prostředí, ve kterém se MŠ nachází láká k nejrůznějším vycházkám, které umožňují dětem poznávat a pozorovat okolí jejich domovů.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Kvalifikovaní předškolní pedagogové, kteří využívají trendů v oblasti předškolní výchovy plánují svou pedagogickou činnost podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Formy vzdělávání mají charakter individuálních nebo skupinových her, zajímavých vzdělávacích, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činností pro děti. Toto učení vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat, je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Snažíme se vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí, kam se bude Vaše dítě vždy s radostí vracet.