O nás

Personál

Ředitelka Mgr. Zuzana Šustrová
Zástupkyně ředitelky Renata Suchyňová
Učitelka Anna Chadimová
Učitelka Bc. Daniela Exnerová, 
Učitelka Martina Pilátová
Učitelka Ing. Andrea Trefulková
Asistentka pedagoga Anna Salneková
Školnice Simona Janků
Uklízečka Jana Netušilová
Vedoucí kuchyně Martina Pilátová
Kuchařka Nikola Besedová
Pomocná kuchařka Kataryna Forostiana

O školce

MŠ Kohoutova 6 zahájila provoz v roce 1983. V současné době je MŠ trojtřídní a jejím zřizovatelem je MČ Brno – sever. Kapacita mateřské školy je 75 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd Květinek  a Sluníček a třídy pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání - Motýlků.

MŠ se nachází v krásném a čistém prostředí v městské části Brno Černá pole. Je obklopena prostornou zahradou, která nabízí dětem možnost rozvíjení pohybových aktivit. Na zahradě MŠ najdete kromě dvou chráněných pískovišť také prolézačky, domeček, houpačky a v letních slunečných dnech můžeme využívat k osvěžení dětí mlhoviště. Na zahradě máme zároveň k dispozici posezení u ohně. Klidné prostředí, ve kterém se MŠ nachází láká k nejrůznějším vycházkám, které umožňují dětem poznávat a pozorovat okolí jejich domovů.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Kvalifikovaní předškolní pedagogové, kteří využívají trendů v oblasti předškolní výchovy plánují svou pedagogickou činnost podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Formy vzdělávání mají charakter individuálních nebo skupinových her, zajímavých vzdělávacích, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činností pro děti. Toto učení vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat, je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Snažíme se vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí, kam se bude Vaše dítě vždy s radostí vracet.

Projekty

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

 
Projekt OP VVV - Šablony II Projekt  MAP II          Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Projekt OP VVV - Šablony II Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Projekt Erasmus+
Projekt Erasmus+