Spolek


Název: Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno z.s.
Sídlo: Kohoutova 1513/6, 613 00 Brno
IČ: 22826432

Č.ú.: 2000541463 / 2010
E-mail: sdruzenikohoutova@email.cz
Mobil: +420 723 027 740 (předseda spolku rodičů)

Roční příspěvek pro školní rok 2019/20 na jedno dítě je 1500 Kč splatný do konce 11/2019.
Příspěvek zasílejte na účet převodem nebo složenkou (kopii složenky zašlete na náš email).
Variabilní symbol: DDMMRR (datum narození dítěte)
Specifický symbol: 20192020 (školní rok)
Zpráva pro příjemce: příspěvek za školní rok 2019/2020


Předseda spolku rodičů:
  • Tomáš Žabka (třída Motýlků)

Členové školské rady:
  • člen: Miloslav Vlček (třída Květinek)
  • člen: Jan Svojanovský (třída Sluníček - pokladník)

Další informace: