Spolek


Název: Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno z.s.
Sídlo: Kohoutova 1513/6, 613 00 Brno
IČ: 22826432

Č.ú.: 2000541463 / 2010
E-mail: sdruzenikohoutova@email.cz
Mobil: +420 724 061 186 (předseda spolku rodičů)

Roční příspěvek pro školní rok 2022/23 na jedno dítě je 1500 Kč splatný do konce 11/2022.
Příspěvek zasílejte na účet převodem nebo složenkou (kopii složenky zašlete na náš email).
Variabilní symbol: DDMMRR (datum narození dítěte)
Specifický symbol: 20222023 (školní rok)
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte příspěvek 2022/2023


Předseda spolku rodičů:
  • Kateřina Müllerová 

Členové školské rady:
  • člen: Pavel Kojzar
  • člen: Věra Holasová

Další informace: