Jídelníček

Jídelníček není pro tento týden dostupný.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem mateřské školy dle vyhlášky 107/2005 a závodní stravování zaměstnanců MŠ dle vyhlášky 84/2005.

Aktuální jídelníček naleznete na tomto odkaze.

Přihlašování a odhlašování stravy

Den předem do 12:00 hodin, obědy na pondělí je možné odhlašovat pouze v pátek do 12:00 hodin. (V případě akutní nemoci přes víkend je možné v pondělí  si oběd vyzvednout do jídlonosiče).

Odhlašování a přihlašování stravy probíhá přes portál Strava.cz.  Přihlašovací údaje můžete získat u vedoucí školní jídelny. 

Pokud dítě odchází po obědě domů, zapíší tuto informaci rodiče do sešitu v šatně.
V případě nemoci je možno odebrat stravu do vlastních nádob-jídlonosičů pouze 1.den nepřítomnosti a to v době od 11:45 do 11:55 hodin.

Obědy odebrané do jídlonosičů jsou určené k okamžité spotřebě!

Připomínky, námitky a dotazy ohledně stravného vyřizuje vedoucí školní jídelny Martina Pilátová, konzultační hodiny po domluvě na emailu.
Email: jidelna@mskohoutova.cz

Výdej stravy

7:30 až 16:30 - pitný režim (je zajištěn po celý den, konvice s čajem jsou umístěny ve třídách)
9:00 - dopolední svačina
12:05 - oběd
14:30 - odpolední svačina

Ceny stravného

                                               Strávníci 3 - 6 let                 Strávníci 7 - 10 let

přesnídávka                                        10,00 Kč                               12,00 Kč
oběd                                                   28,00 Kč                               32,00 Kč
svačina                                                 9,00 Kč                               10,00 Kč
pitný režim                                          4,00 Kč                                 4,00 Kč
celodenní strava                                 51,00 Kč                               58,00 Kč


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (viz. vyhláška č. 107/2005 Sb. z 25. února 2005). Tzn., že dítě, které dovrší 7 let v průběhu školního roku, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna.

Pokud by finanční limit nestačil pokrýt zásady správné výživy, bude stravné zvýšeno.

Placení stravného

Stravné je možné platit složenkou, příkazem z účtu nebo trvalým příkazem na účet číslo 27-7495360287/0100.
Stravné se platí předem a je splatné do 25. dne každého měsíce. Cena stravného s variabilním symbolem (nutno vždy uvádět) je vždy začátkem měsíce napsaná na nástěnce. Přeplatky se odpočítávají následující měsíc.
Přeplatky z června: dětem, které zůstávájí v MŠ se převádí na září
                                dětem, které odchází do školy budou vráceny v září na účet
                                dětem, které mají trvalý příkaz, budou zaslány v záři na účet

Částky pro zadání stálých plateb:

Celodenní stravné: strávníci  3 - 6 let               1 122,- Kč
                               strávníci  7 - 10 let             1 276,- Kč
 


Číslo účtu je stejné pro stravování i školného
Č.ú.: 27-7495360287/0100
K.symbol: 0308
VS: dle předpisu
SS - stravné - 1
     -  školné - 2


 Chcete být informováni o novém jídelním lístku?
Zaregistrujte si Váš e-mail .